LIII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2018-2023

W dniu 29 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LIII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Debata na temat raportu o stanie Gminy Szczerców za 2022 rok.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2023 – 2026.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2023 r.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczerców wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczerców za rok 2022.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia Powiatowi Bełchatowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1918E w msc. Osiny – dok. projektowo – kosztorysowa (ZRID)”.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content