LII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 23 sierpnia 2023 r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content