Lepszy chodnik przy ul. Kącik

Dziś odbyły się konsultacje z mieszkańcami ulicy Kącik, dotyczące remontowanego chodnika w ciągu biegnącej w tej okolicy drogi powiatowej.  Mieszkańcy zgłosili uwagi odnośnie do wysokości krawężnika oddzielającego jezdnię od ciągu pieszego. Ich zdaniem był on za wysoki – spostrzeżenia mieszkańców zostały przekazane inwestorowi, którym jest Starostwo Powiatowe.
Obecni na miejscu przedstawiciele  nadzoru budowy, gminnego samorządu (wójt Krzysztof Kamieniak i radna Teresa Pabiś) oraz radna Rady Powiatu, Anna Kamieniak, z uwagą wysłuchali zgłaszanych uwag i obiecali podjęcie niezbędnych działań, mających na celu szybkie zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

Inwestycja, o której  mowa, jest w toku – termin realizacji to lato 2024. Koszt przedsięwzięcia pokrywa Powiat przy współudziale Gminy Szczerców.

Przeczytaj również

Skip to content