Joanna Lisiecka ponownie sołtysem Kuźnicy Lubieckiej

8 listopada odbyły się wybory sołtysa i Rady Sołeckiej w Kuźnicy Lubieckiej. Uprawnionych do oddania głosu było 28 mieszkańców; wolę startu w wyborach zgłosiła jedynie dotychczasowa sołtys Joanna Lisiecka, padły też kandydatury czterech członków do Rady Sołeckiej.
Przewodniczący zebraniu wójt Krzysztof Kamieniak stwierdził wymagane quorum i zarządził głosowanie. Wyłoniona komisja skrutacyjna po przeliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że w wyniku tajnego głosowania Joanna Lisiecka została wybrana sołtysem sołectwa Kuźnica Lubiecka, a w skład nowej Rady Sołeckiej weszli Mariusz Dyniak, Edmund Gorzelak, Karol Idzikowski oraz Zbigniew Stanowski.
Zebranie wyborcze zakończyło się po ogłoszeniu wyników.

Przeczytaj również

Skip to content