Gmina Szczerców z budżetem na 2024

Jeszcze przed końcem roku gminni radni uchwalili budżet na 2024. Projekt uchwały budżetowej, zgłoszony przez wójta Krzysztofa Kamieniaka, „przepracowano” wcześniej w komisjach, dostosowując założenia do potrzeb i możliwości, jakimi dysponuje samorząd gminy Szczerców.

Po stronie dochodów zapisać możemy kwotę 83.208.013,61 zł, wydatki zaplanowano w kwocie 95.907.573,23 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości 12.699.559,62 zł i zostanie pokryta nadwyżką z lat ubiegłych. Projekt budżetu uzyskał akceptację opiniującej go Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi i jako zasadny trafił pod obrady Rady Gminy Szczerców. Podczas LVI sesji swoją aprobatę wyrazili też przewodniczący komisji stałych, a następnie radni w głosowaniu. Za przyjęciem budżetu głosowało dwunastu radnych, jeden radny  głosował za odrzuceniem, a dwoje radnych było podczas czwartkowych obrad nieobecnych.

Interesująco przedstawia się plan inwestycji, zaproponowanych przez wójta Krzysztofa Kamieniaka do realizacji w roku 2024. Ponad dwa miliony przewidziano na rozwój infrastruktury wodociągowej wsi. W tych zadaniach znajdzie się między innymi budowa odgałęzienia sieci od ul. Leśnej oraz odcinków w ulicach Łąkowej czy Północnej w Szczercowie, rozbudowa sieci w Dubiu i Dzbankach czy remont Stacji Uzdatniania Wody w Chabielicach. Warto też wspomnieć o planowanych rozbudowach kanalizacji sanitarnej – przewidziano takie chociażby w miejscowościach Brzezie czy Szczerców, zaś w Stanisławowie Pierwszym remontowana będzie oczyszczalnia ścieków.

Ponad sześć milionów złotych zabezpieczono na remonty i utrzymanie dróg. Modernizacja czeka więc drogi miedzy innymi w miejscowości Podżar, Chabielice oraz Szczerców; w tej ostatniej remontu doczekają się plac św. Floriana, ul. 11 Listopada, Rzeczna  i Żeromskiego.

Remonty przewidziano nie tylko na ciągach komunikacyjnych. W budżecie na przyszły rok zaplanowano  2,5 miliona złotych na remont targowiska w Szczercowie, podobną kwotę pochłonie budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej, który powstaje w miejscu wyburzonego domu, przekazanego przed laty przez księdza Józefa Baranowicza społeczności naszej gminy. Z kolej 1,7 miliona Gmina przeznaczy też na remont biblioteki publicznej.

Mieszkańcy będą mogli – wzorem lat ubiegłych – skorzystać z dotacji na wymianę „kopciuchów” i instalację fotowoltaiki. Przypomnijmy, od 2107 roku gminny samorząd z własnych środków przeznaczył na ten cel łącznie już 8.675.123,20 zł. Pozwoliło to już na zainstalowanie nowych pieców, pomp ciepła czy PV przez znaczną część zainteresowanych mieszkańców. Warto wspomnieć, że nierzadko osoby te łączą gminną dotację z programem „Czyste Powietrze”, finansowanym przez polski rząd (z wyliczeń prowadzonych przez działający przy gminie Punkt Informacyjno-Konsultacyjny  Programu Priorytetowego  Czyste Powietrze wynika, że do mieszkańców gminy Szczerców wpłynęło już z tego tytułu ponad 2,5 mln zł).  Na 2024 rok zaplanowano podobne działanie, na które tym razem zabezpieczono 750 tysięcy złotych.

Podczas sesji Rada Gminy wprowadziła też zmiany do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zwiększając środki na jego realizację do 193.000,00 zł. Stanowiło to niezbędne uaktualnienie przyjętych wcześniej wartości.

 

Przeczytaj również

Skip to content