e-Urząd Skarbowy: skorzystaj z ułatwień

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie informuje o możliwości złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia za pośrednictwem usługi e-Urząd Skarbowy. To prosty i bezpieczny sposób załatwienia spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Ponadto co istotne, złożenie wniosku oraz otrzymanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej!

Zaświadczenia dostępne w usłudze e-Urząd Skarbowy znajdują się na stronie Zaświadczenia (podatki.gov.pl). Możemy występować o:

1.zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych;

  1. zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych;
  2. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości;
  3. certyfikat rezydencji;
  4. zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej;
  5. zaświadczenie o sytuacji innego przedsiębiorcy;
  6. zaświadczenie do zagranicznego organu podatkowego;

Zaświadczenie wystawiane jest w formie elektronicznej i doręczane na konto podatnika w e-Urzędzie Skarbowym po uprzednim wyrażeniu zgody na doręczenie elektroniczne. Gotowe zaświadczenie będzie dostępne w zakładce „Dokumenty otrzymane”.

Niewątpliwą zaletą dokumentu wydanego w usłudze e-Urząd jest to, że nie ma konieczności drukowania zaświadczenia elektronicznego, gdyż wydany dokument opatrzony jest pieczęcią Szefa KAS lub podpisem elektronicznym osoby upoważnionej, można zapisać go na nośniku pamięci lub przesłać poprzez e-mail do innych instytucji. Należy podkreślić  że wydane zaświadczenie elektroniczne ma tę samą moc prawną jak dokument papierowy.

Przypominamy, że aby uzyskać dostęp do e-Urzędu Skarbowego należy wejść na stronę https://www.podatki.gov.pl/ a następnie zalogować się za pomocą:

– profilu zaufanego,

– e-dowodu,

– bankowości elektronicznej,

– aplikacji mObywatel,

– danych autoryzujących: PESEL, NIP i kwota autoryzująca.

 

 

 

Przeczytaj również

Skip to content