Czyste Powietrze – teraz skorzysta jeszcze więcej osób!

3 stycznia 2023 roku wchodzą w życie zmiany w obowiązującym dotychczas regulaminie Programu „Czyste Powietrze”. Podniesiono progi dochodowe, zwiększono też kwoty dotacji dla poszczególnych grup uprawnionych do skorzystania z dofinansowania. W założeniu dla beneficjentów ma być jeszcze prościej i korzystniej niż do tej pory.

 

Przypomnijmy, cele Programu „Czyste Powietrze” to poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych . Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

– Wychodząc naprzeciw potrzebom Beneficjentów wprowadzono zmiany, które obejmują między innymi podwyższenie progów dochodowych, zwiększenie wysokości dotacji oraz możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu – tłumaczy Robert Kornacki, odpowiedzialny za pracę gminnego Punktu Konsultacyjnego w Szczercowie.

Jednocześnie i przede wszystkim promowana będzie kompleksowa termomodernizacja, która służy bezpieczeństwu cieplnemu gospodarstw potencjalnych beneficjentów.

Efektywne energetycznie domy to mniejsze koszty ogrzewania budynku, ale i poprawa jakości powietrza – dodaje Robert Kornacki.

W związku z agresją Rosji na Ukrainę sytuacja na rynku wiąże się ze znacznym wzrostem cen, w tym nośników energii. Z tego względu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podkreśla bardzo ważną rolę termomodernizacji w zmianach w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Wychodzimy do Beneficjentów z propozycją nie tylko dofinansowania do wymiany przestarzałego wysokoemisyjnego źródła ciepła, ale także zachęcamy do skorzystania z bardzo atrakcyjnego pakietu dofinansowania do kompleksowej termomodernizacji budynku. Najwyższe dofinansowanie czyli nawet do 136 200 zł będzie można uzyskać w przypadku przeprowadzenia tzw. głębokiej, a więc kompleksowej termomodernizacji – zaznacza Paweł Mirowski, zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków.

Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku: do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40%.

Nowa oferta programu gwarantuje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części PP CP.

Ze zmian cieszy się wójt gminy Szczerców, Krzysztof Kamieniak, który namawia jednocześnie mieszkańców do łączenia „Czystego Powietrza” z dofinansowaniem, oferowanym przez Gminę.  Szczercowski samorząd zagwarantował w budżecie na rok 2023 aż 1,5 miliona złotych dla mieszkańców, którzy zdecydują się na wymianę źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie tej gminy.

Połączenie dwóch źródeł dotacji z pewnością odbije się na plus w domowych budżetach  – podsumowuje wójt Krzysztof Kamieniak.

Korzyści w nowej wersji PP CP jest sporo. Odpowiednio wyższe dofinansowanie przewidziano w każdej z trzech części Programu. Jego wielkość jest uzależniona od dochodu jaki osiąga wnioskodawca Programu. Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest największym projektem proekologicznym w Polsce i stale go usprawniamy – mówi Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. – Zastosowaliśmy w nim pionierskie rozwiązania, chociażby poprzez włączenie sektora bankowego do masowego, powszechnego programu. Teraz przechodzimy krok dalej i podwyższamy zarówno progi dochodowe jak i wysokość dotacji.

Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio z 900 do 1 090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1 526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych – dodaje minister Anna Moskwa.

W Programie urealniono wartości poszczególnych kosztów kwalifikowanych poprzez podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych elementów finansowanych, a także maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie – mówi Robert Kornacki. –  W celu promowania termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, umożliwiono złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła.

Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Program zostaje też uproszczony w zakresie procesu obsługi i rozliczeń.

Punkt Konsultacyjny PP CP w gminie Szczerców mieści się w budynku Urzędu Gminy przy ulicy Pułaskiego 8 (1 piętro). Zainteresowani mogą skorzystać z pomocy przy wypełnieniu zarówno wniosku o dotację, jak i późniejszego wniosku o wypłatę dofinansowania, będącego rozliczeniem realizowanego przedsięwzięcia. Punkt czynny jest w każdy wtorek i czwartek w godzinach pracy Urzędu Gminy w Szczercowie.

 

Przeczytaj również

Skip to content