Betlejemskie światełko już w Urzędzie Gminy

„Światło służby” tak brzmi tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju. Nasi harcerze przynieśli je w piątek, w samo południe, do Urzędu Gminy Szczerców i przekazali na ręce wójta Krzysztofa Kamieniaka.

Akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia ognia zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem jest prowadzona w Polsce od niemal trzydziestu lat. Druhny i druhowie ze Związku Harcerstwa Polskiego odbierają światełko od skautów słowackich i przekazują dalej. Światełko betlejemskie to znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Wójt Krzysztof Kamieniak podziękował w imieniu mieszkańców gminy Szczerców za ten niezwykły dar oraz dołączone do niego życzenia zdrowia i pogody ducha. Harcerze otrzymali w rewanżu słodkie upominki.

Przeczytaj również

Skip to content