Zwrot podatku akcyzowego informacja o obowiązującym formularzu wniosku

Wójt Gminy Szczerców informuje producentów rolnych o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie od 1 do 31 sierpnia 2016 r. wraz z załączonymi fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2016 r. Obowiązujący wzór wniosku dostępny jest pod adresem https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Zwrot-podatku-akcyzowego

Przeczytaj również