Zmiana taryfy za wodę i ścieki

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców informuje, iż zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12.08.2021r. o zatwierdzeniu Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczerców oraz opublikowaniu jej na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dniem 09 września 2021 roku zacznie obowiązywać nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Więcej informacji 👉http://zgk.szczercow.pl/

Przeczytaj również

Skip to content