Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców

Projekt zmiany m.p.z.p. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obejmujący fragmenty obrębów Szczerców, Szczercowska Wieś, Załuże, Podklucze oraz Grabek – Uchwała Nr IX/75/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniona Uchwałą Nr XI/101/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 września 2015 r.

projekt [ZIP]

Projekt zmiany m.p.z.p. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obejmujący fragment terenu przylegający do ulic Łaskiej, Kazimierza Wielkiego i Tenusa w Szczercowie Uchwała Nr XI/102/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 września 2015 r.

projekt [ZIP]

Uchwała Nr XXI/222/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały IX/76/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 czerwca 2015 r. zmienionej Uchwałą Nr XII/107/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 29 października 2015 r.

treść uchwały [PDF]

Przeczytaj również

Skip to content