Zgłoś swoje sołectwo do konkursu

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie „Najlepsze Ekosołectwo Województwa Łódzkiego”.

Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie sołectwa z terenu województwa łódzkiego, których prężna działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego jest godna zauważenia, zaprezentowania i docenienia.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 31 sierpnia 2019 roku.

Finał Konkursu odbędzie się 7 października 2019 roku podczas VII Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki.

 Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz przesyłania zgłoszeń.

 Szczegóły:  https://bioeconomy.lodzkie.pl/2019-2/

Przeczytaj również