Zarządzenie nr 1/21

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oznaczonych nr ewidencyjnymi działek 77/3 i 1025 położonych w obrębie Parchliny

zarzadzenie-1-21-grunty parchliny

Przeczytaj również