Zamknięte targowisko, skrzynka podawcza na dokumenty w Urzędzie

Szanowni Mieszkańcy,

jak już informowaliśmy, w związku z zagrożeniem epidemicznym, w Urzędzie Gminy w Szczercowie wyłączono do odwołania bezpośrednią obsługę interesantów.

Wszelkie sprawy można załatwiać drogą telefoniczną lub mailową – wykaz referatów wraz z numerami telefonów znajduje się na stronie www.szczercow.pl/kontakt.

Dokumenty i wnioski można też składać w specjalnie na tę okazję przygotowanej „skrzynce podawczej”, która usytuowana jest przy wejściu do Urzędu Gminy od strony ulicy Pułaskiego.

 

Zapadła też decyzja o zamknięciu w najbliższy czwartek gminnego targowiska – handel w tym miejscu nie będzie możliwy, o dalszych krokach będziemy informować na bieżąco.

 

Ponadto przekazujemy informacje jakie konkretne kroki można podjąć, aby zapobiec infekcji, istnieją bowiem sposoby na to, by faktycznie uniknąć infekcji dróg oddechowych – w domu, w pracy, w szkole i podczas podróży (zgodnie z zaleceniami WHO):

 

W miejscu zamieszkania

a) Regularnie czyść ręce środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu lub myj je wodą z mydłem. Ręce należy myć przez co najmniej 20 sekund. Środek  dezynfekujący powinien zawierać „co najmniej 60% alkoholu”,

b) Czyść powierzchnie – takie jak krzesła i biurka – regularnie za pomocą środka dezynfekującego,

c) Unikaj zatłoczonych miejsc,

d) Staraj się unikać bliskiego kontaktu z ludźmi, którzy wykazują objawy grypopodobne, w tym kaszel i kichanie,

e) Nie dotykaj ust, nosa lub oczu, zanim umyjesz ręce.

 

W zakładzie pracy, w biurze

a) Regularnie czyść powierzchnie robocze i przedmioty będące w ciągłym użyciu, takie jak telefony i klawiatury komputerowe,

b) Regularnie myj ręce mydłem i wodą lub używaj środków dezynfekujących,

 

Podczas podróży

Najlepiej zostać w domu i nie podróżować. Jednak w przypadku gdy podróż jest absolutnie konieczna, należy:

a) Regularnie myć ręce,

b) Utrzymywać co najmniej 1 metr odległości od ludzi, którzy kaszlą lub kichają,

c) Zapoznać się z aktualną mapą występowania COVID-19 na terenie do którego odbywa się podróż,

 

Co jeśli masz objawy grypopodobne?

a) Kaszl lub kichaj w łokieć lub użyj chusteczki, a następnie natychmiast ją wyrzuć do kosza i umyj ręce,

b) Jeśli źle się poczujesz, zostań w domu i skontaktuj się z lekarzem,

c) Jeśli wystąpi duszność, skontaktuj się z lekarzem,

d) Jeśli jesteś chory: zostań w domu, jedz i śpij oddzielnie od innych w domu i używaj różnych przyborów i sztućców,

 

Zalecenia dla personelu i klientów sklepów

W obiektach handlowych i usługowych zaleca się zwracać klientom uwagę na konieczność zachowania bezpiecznej odległości w kolejkach i przy kasie (przynajmniej 1-1,5 m). Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi  i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku, ani na produkty spożywcze; promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.

Zaleca się też dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60 proc.), w szczególności: przed rozpoczęciem pracy, przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona; po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną; po zajmowaniu się odpadami/śmieciami; po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji; po skorzystaniu z toalety; po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa; po jedzeniu, piciu lub paleniu; po kontakcie z pieniędzmi.

Poleca się ograniczać, w miarę możliwości, ekspozycję w punktach handlowych żywności nieopakowanej, przeznaczonej do bezpośredniego spożycia szczególnie pieczywa, ciast, a tam gdzie żywność nieopakowana jest pakowana przez konsumenta; zwracać uwagę na właściwą higienę; ograniczać możliwość przebierania i dotykania produktów, które są przeznaczone do spożycia bez mycia i obróbki termicznej (np. pieczywo, bułki, wyroby cukiernicze); promować wykorzystywanie do pakowania rękawic foliowych oraz torebek.

Zalecane jest również: wywieszenie w widocznym miejscu informacji, jak skutecznie myć ręce; upowszechnianie wśród pracowników wiedzy z zakresu BHP; zwracanie szczególnej uwagi na rekomendacje, aby podczas wizyt w placówkach handlowych nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu; przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu min. 60 proc.).

Zaleca także, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne – powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wózki i koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem; wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

 

Przeczytaj również