Zamknięte obiekty sportowe, odwołane lekcje w szkołach

W środę obradował Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Gremium, pod przewodnictwem wójta Krzysztofa Kamieniaka, przeanalizowało najświeższe informacje dotyczące zagrożenia koronowirusem i podjęło decyzje dotyczące działań zmierzających do zminimalizowania niebezpieczeństwa wystąpienia zachorowań na terenie gminy Szczerców.

Do odwołania zamknięte zostają obiekty sportowe i kulturalne – wszelkie zaplanowane w najbliższych dniach imprezy o charakterze sportowym, rekreacyjnym lub kulturalnym zostają odwołane. Gminny Ośrodek Kultury wstrzymuje prowadzone przez siebie zajęcia tematyczne.

Zgodnie z wytycznymi  polskiego rządu, przekazanymi dziś przez Premiera Mateusza Morawieckiego, zajęcia lekcyjne w szkołach zostają wstrzymane do 25 marca. Gminne placówki szkolne oraz przedszkole będą otwarte i będą prowadzić zajęcia opiekuńcze jedynie w dniach 12 i 13 marca, a od poniedziałku, 16 marca, obiekty te będą nieczynne. Łączy się to z koniecznością zapewnienia opieki nad dziećmi przez rodziców lub prawnych opiekunów – sytuacja ta dotyczy całego kraju. Zastosowanie tych samych rozwiązań Wójt Krzysztof Kamieniak zaleca również niepublicznym placówkom funkcjonującym na terenie Gminy Szczerców. Jednocześnie przypominamy, że rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni – dokładne zasady znaleźć można na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zespół postanowił nie zamykać gminnego targowiska, jednak mieszkańcy korzystający z tej formy handlu powinni wziąć pod uwagę ewentualne ryzyko zarażenia.

Wójt Gminy Szczerców przypomina osobom powracającym z krajów, gdzie występują zachorowania COVID-19 spowodowane koronawirusem SARS-CoV-2 lub osobom mającym z nimi kontakt, że wszelkich informacji o zasadach postępowania w takich przypadkach udziela bełchatowski SANEPID pod numerami telefonów: 509 748 182 oraz 44 631 31 08 lub mailowo: belchatow@pis.lodz.pl

Przypominamy też, że stale aktualizowane informacje o zagrożeniu koronawirusem dostępne są na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

I na koniec niezwykle istotna, choć często bagatelizowana kwestia – prawidłowe mycie rąk. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

Dezynfekcja_rąk_MZ

Przeczytaj również