XXXVIII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2018-2023

W dniu 22 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXVIII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Zapoznanie się z informacją z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie za I półrocze 2022 r.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat.
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również