XXXVIII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2018-2023

W dniu 24 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXVIII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Zapoznanie się z zestawieniem udziału w akcjach w 2021 r. jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczerców.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2022 – 2025.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2022 r.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczercowie.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabielicach.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach.
 11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej.
 12. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXIV/373/22 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego z budżetu gminy za udział członków ochotniczych Straży Pożarnych w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 13. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXIV/374/22 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania sołtysom diet.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content