XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Szczerców

W dniu 11 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Szczerców.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Szczerców na 2017r.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Szczerców na lata 2017-2020.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/214/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/372/17 Rady Gminy Szczerców z dnia 18 września 2017r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców.,
  9. Zakończenie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szczerców.

 

Przeczytaj również