XXXVII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 22 lutego 2022 r. (wtorek) o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXVII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXII/353/21 Rady Gminy Szczerców z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
  5. Dyskusja z Kierownikiem SP ZOZ w Szczercowie na temat funkcjonowania przychodni i Centrum Rehabilitacji w dobie pandemii COVID-19.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również