XXXVII posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2014-2018

W dniu 8 czerwca 2017 roku  o godz.10.00  w Referacie Oświaty w Szczercowie odbyło się XXXVII posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola działalności referatu oraz poszczególnych placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczerców
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

 

Przeczytaj również