XXXVII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2018-2023

W dniu 27 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXVII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2022 – 2025.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2022 r.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia Gminie Rusiec pomocy finansowej na realizację zadania ,,Przebudowa drogi gminnej nr 101067E między miejscowościami Borowa i Krzyżówki”.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia Gminie Rusiec pomocy finansowej na realizację zadania ,,Przebudowa drogi wewnętrznej między miejscowościami Borowa i Krzyżówki”.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielania Powiatowi Bełchatowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania ,,Remont chodnika w drodze powiatowej nr 1918E ul. Kącik w msc. Szczerców”.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s Powiatowi Bełchatowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania ,,Remont drogi powiatowej nr 1918E w msc. Osiny – dok. projektowo -kosztorysowa (ZRID)”.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie.
 11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego z budżetu gminy za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 12. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wysokości oraz zasad przyznawania sołtysom diet.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również