XXXVI posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 25 sierpnia 2021 r. (środa) o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXVI posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczerców.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przystąpienia w formule porozumienia międzygminnego do współpracy z Gminą Czarnocin, Gminą Gorzkowice, Gminą Grabica, Gminą Moszczenica, Gminą Rozprza, Gminą Sulejów, Gminą Wola Krzysztoporska, Gminą Wolbórz, Gminą Bełchatów, Miastem Bełchatów, Miastem Piotrków Trybunalski, Gminą Drużbice, Gminą Kleszczów, Gminą Kluki, Gminą Zelów, Gminą Radomsko, Miastem Radomsko, Gminą Dobryszyce, Gminą Gidle, Gminą Gomunice, Gminą Kamieńsk, Gminą Kobiele Wielkie, Gminą Kodrąb, Gminą Ładzice w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów w związku z utworzeniem i realizacją instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w okresie 2021-2027.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s doposażenia w składniki majątkowe Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Szczerców.
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców w 2021 r. dla Gminnej Spółki Wodnej działającej na terenie Gminy Szczerców.
  8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – Sołectwo Stanisławów Pierwszy.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również