XXXVI posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2014-2018

W dniu 26 maja 2017 roku  o godz.10.00  w Urzędzie Gminy w Szczercowie odbyło się XXXVI posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola pracy Wójta Gminy pod względem gospodarności finansowo – ekonomicznej za 2016r.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również