XXXVI posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego

W dniu 10 sierpnia 2017r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXVI posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Szczerców na 2017r.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2017-2020
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców w 2017r. dla Gminnej Spółki Wodnej działającej na terenie Gminy Szczerców
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

 

Przeczytaj również