XXXV posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

W dniu 13 marca 2017r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie, 8 odbędzie się XXXV posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców.
 5.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XIX/197/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 19 maja 2016r. w/s przyjęcia programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Szczerców w roku 2016 wraz z regulaminem udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w roku 2016.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s rozpatrzenia wniosku W.M. o wstrzymanie wykonania uchwały Nr XXIV/253/16 rady Gminy Szczerców z dnia 27 grudnia 2016 w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s rozpatrzenia wniosku J.W. o wstrzymanie wykonania uchwały Nr XXIV/253/16 rady Gminy Szczerców z dnia 27 grudnia 2016 w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s rozpatrzenia wniosku A.M. o wstrzymanie wykonania uchwały Nr XXIV/253/16 rady Gminy Szczerców z dnia 27 grudnia 2016 w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przekazania do WSA w Łodzi skargi W.M. na uchwałę Nr XXIV/253/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
 11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przekazania do WSA w Łodzi skargi J. W. na uchwałę Nr XXIV/253/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
 12. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przekazania do WSA w Łodzi skargi A.M. na uchwałę Nr XXIV/253/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
 13. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przekazania do WSA w Łodzi skargi W. M. na uchwałę XV/147/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 stycznia 2016r.
 14. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przekazania do WSA w Łodzi skargi J. W. na uchwałę XV/147/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 stycznia 2016r.
 15. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przekazania do WSA w Łodzi skargi A. M. na uchwałę XV/147/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 stycznia 2016r.
 16. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s”programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczerców”.
 17. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia „gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Szczerców na lata 2017 -2020”.
 18. Typowanie rowów do spółki wodnej.
 19. Sprawy różne
 20. Zakończenie posiedzenia komisji.

skanowanie0045

Przeczytaj również