XXXV posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 3 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 14:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXV posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebudowy ul. Częstochowskiej w Szczercowie.
  5. Wyjazd w teren.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również