XXXV posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2018-2023

W dniu 28 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXV posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie za 2021 rok.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również