XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

W dniu 18 września 2017 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Szczerców.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Szczerców na 2017r.,
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Szczerców na lata 2017-2020.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie,
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Szczerców oraz nauczycieli, emerytów i rencistów tych placówek.
  7. Zakończenie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szczerców.

Przeczytaj również