XXXIX posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 27 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXIX posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Dyskusja z Kierownikiem SPZOZ w Szczercowie w sprawie obowiązków lekarzy względem pacjentów.
  5. Spotkanie z Kierownikiem Referatu Sportu, Rekreacji i Turystyki w sprawie spraw organizacyjnych.
  6. Wyjazd w teren na obiekty sportowe.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content