XXXIV posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

W dniu 6 lutego 2017r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie, 8 odbędzie się XXXIV posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s rozpatrzenia wniosku A.M. o wstrzymanie wykonania Uchwały Nr XXIV/253/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27-12-2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s rozpatrzenia wezwania Pani A. M. do usunięcia naruszenia prawa.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi A. M. na uchwałę Nr XV/147/16 rady Gminy Szczerców z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczerców oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Szczerców oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zmienionej uchwałą Nr XV/147/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczerców oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały wały w/s rozpatrzenia wezwania Pani A. M. do usunięcia naruszenia prawa
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi A. M. na uchwałę Nr XXIV/253/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Szczerców.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s rozpatrzenia wniosku J. W. o wstrzymanie wykonania Uchwały Nr XXIV/253/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27-12-2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s rozpatrzenia wezwania Pani J W. do usunięcia naruszenia prawa.
 11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi J. W. na uchwałę Nr XXIV/253/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
 12. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s rozpatrzenia wniosku W. M. o wstrzymanie wykonania Uchwały Nr XXIV/253/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27-12-2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
 13. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s rozpatrzenia wezwania Pana W. M. do usunięcia naruszenia prawa.
 14. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi W. M. na uchwałę Nr XXIV/253/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Szczerców
 15. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia odpowiedzi na pisma wniesione przez Pana J. W.
 16. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia odpowiedzi na pisma wniesione przez Pana W. M.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie posiedzenia.

skanowanie0044

Przeczytaj również