XXXIV posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2014-2018

W dniu 26 czerwca 2017r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XXXIV posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany w budżecie gminy na 2017r.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2020.
 6.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XVI/150/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bełchatowskiemu.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s określenia wysokości obniżki oraz zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów oraz wicedyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Szczerców.
 9. Zapoznanie się z informacją dotyczącą kosztów funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych gminy Szczerców za 2016r.
 10. Sprawy różne
 11. Zakończenie posiedzenia

skanowanie0036

Przeczytaj również