XXXIII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 26 października 2021 r. (wtorek) o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXIII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zatwierdzenia projektu pt. „Akademia Zdrowej Rodziny” o numerze RPLD.09.02.01-10-A020/21 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
  5. Spotkanie z Kierownikiem SP ZOZ w Szczercowie i Kierownikiem Referatu Oświaty w sprawie stomatologa.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również