XXXIII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2018-2023

W dniu 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 08:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXIII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szczerców.
  5. Omówienie planu pracy Komisji na 2022 rok.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content