XXXIII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2014-2018

W dniu 29 maja 2017r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XXXIII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany w budżecie gminy na 2017r.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2020.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie (dotacja na zakup sprzętu medycznego).
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie (dotacja na przeprowadzenie remontu budynku SPZOZ w Szczercowie).
  1. Sprawy różne.
  2. Zakończenie posiedzenia.

skanowanie0035

Przeczytaj również