XXXII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2018-2023

W dniu 27 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 12:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Szczerców.
  5. Wypracowanie opinii do projektu budżetu Gminy Szczerców na 2022 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również