XXXI posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

W dniu 21 grudnia 2016r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie, 8 odbyło się XXXI posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2016r.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

protokol-z-komisji-rolnictwa-xxxi

Przeczytaj również