XXXI posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2018-2023

W dniu 17 marca 2021 r. (środa) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie odbędzie się XXXI posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie pod względem gospodarki finansowo – ekonomicznej za 2020 r.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również