XXXI posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2018-2023

W dniu 22 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXI posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczerców w roku szkolonym 2020/2021.
  5. Spotkanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w sprawie funkcjonowania jednostki w trakcie pandemii COVID-19.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również