XXXI posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2018-2023

W dniu 5 sierpnia 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXI posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z odbytych służb ponadnormatywnych.
  5. Dyskusja i wypracowanie wniosków dotyczących dalszego funkcjonowania służb ponadnormatywnych.
  6. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebudowy ul. Częstochowskiej w Szczercowie.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również