XXX posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 25 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXX posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s ustalenia opłat oraz zwolnień z opłat za korzystanie z usług sportowo – rekreacyjnych na niektórych gminnych obiektach użyteczności publicznej.
  6. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Szczerców przedłożoną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również