XXX posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

W dniu 25 listopada 2016r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie, 8 odbyło się XXX posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szczerców.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s określenia stawek podatku od środków transportowych.
  5. Analiza wniosków do budżetu gminy na 2017r.
  6. Wypracowanie opinii do projektu budżetu gminy na 2017r.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

skanowanie0014

Przeczytaj również