XXX posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2014-2018

W dniu 22 lutego 2017 roku  o godz.10.00  w Szkole Podstawowej w Chabielicach odbyło się XXX posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola w zakresie polityki kadrowej w Szkole Podstawowej w Chabielicach.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również