XXVIII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2014-2018

W dniu 22 września 2016r. o godz 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XXVIII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej.
  5. Wypracowanie wniosków do budżetu gminy na 2017r.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z XXVIII posiedzenia Komisji Rolnictwa

Przeczytaj również