XXVIII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2018-2023

W dniu 23 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXVIII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Zapoznanie się z informacją z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie za I półrocze 2021 r.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również