XXVII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

W dniu 9 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXVI
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Szczerców
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia wniosku A.M. o wstrzymanie wykonania Uchwały Nr XXIV/253/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27-12-2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia wezwania Pani A. M. do usunięcia naruszenia prawa.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi A. M. na uchwałę Nr XV/147/16 rady Gminy Szczerców z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczerców oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Szczerców oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zmienionej uchwałą Nr XV/147/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczerców oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia wezwania Pani A. M. do usunięcia naruszenia prawa
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi A. M. na uchwałę Nr XXIV/253/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia wniosku J. W. o wstrzymanie wykonania Uchwały Nr XXIV/253/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27-12-2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia wezwania Pani J W. do usunięcia naruszenia prawa.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi J. W. na uchwałę Nr XXIV/253/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia wniosku W. M. o wstrzymanie wykonania Uchwały Nr XXIV/253/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27-12-2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia wezwania Pana W. M. do usunięcia naruszenia prawa.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi W. M. na uchwałę Nr XXIV/253/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Szczerców
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia odpowiedzi na pisma wniesione przez Pana J. W.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia odpowiedzi na pisma wniesione przez Pana W. M.
 • Sprawy różne:

– interpelacje i wnioski.

 • Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Szczerców.

skanowanie0021

Przeczytaj również