XXVII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2018-2023

W dniu 8 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXVII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Spotkanie z przedstawicielem Policji w sprawie sfinansowania dodatkowych prewencyjnych służb ponadnormatywnych.
  5. Dyskusja z projektantami na temat koncepcji oświetlenia centrum Szczercowa.
  6. Analiza informacji dotyczącej prognozowanych oszczędności wynikających z likwidacji Szkoły Podstawowej w Lubcu.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również