XXVI posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 24 lutego 2021 r. (środa) o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXVI posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Dyskusja z Kierownikiem SP ZOZ na temat organizacji ,,Białej Niedzieli” na terenie Gminy Szczerców.
  5. Zapoznanie się z projektem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie  Szczerców na lata 2021 – 2026.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również