XXVI posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXVI posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczerców.
  5. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na 2021 r.
  6. Wypracowanie opinii do projektu budżetu na 2021 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również