XXVI posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2014-2018

W dniu 12 sierpnia 2016 roku o godz.10.00  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Szczercowie odbyło się XXVI posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola w zakresie polityki kadrowej w Zespole Szkolno ? Przedszkolnym w Szczercowie.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również