XXV posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Kadencja 2018-2023

W dniu 12 maja 2023 r. (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXV posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wyrażenie opinii w sprawie petycji dotyczącej przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo.
  5. Wyrażenie opinii w sprawie petycji dotyczącej przebudowy kolektora tłoczonego odbierającego retencjonowaną mieszaninę oczyszczonych ścieków deszczowych i przemysłowych z zakładu Sponcel Sp. z o. o. na działkach o numerach ewidencyjnych 160, 426/36, 169/1 obręb Osiny Kolonia Gmina Szczerców.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content